Σημαντικές αποφάσεις εξέδωσε το ΣτΕ για τους αποφοίτους νομικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου


30-11-2017 18:20

Σημαντικές αποφάσεις για τους αποφοίτους της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στα μητρώα ασκουμένων δικηγόρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ακύρωσε τις αποφάσεις της επιτροπής αξιολόγησης να εγγραφούν στα μητρώα ασκουμένων των Δικηγορικών Συλλόγων και ανέπεμψε τις σχετικές υποθέσεις για νέα κρίση στην ίδια επιτροπή. Συγκεκριμένα, η  αυξημένη 7μελής σύνθεσης του Γ΄ Τμήματος του  Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ΄αριθμ. 3099-3114/2017αποφάσεις της   έκανε δεκτές τις αιτήσεις αποφοίτων  της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου τα πτυχία των οποίων είχαν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμα και αντίστοιχα προς τα πτυχία των Νομικών Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η επιτροπή αξιολόγησης δεν αρκέστηκε να εξετάσει εάν οι 4ετους φοίτησης τίτλοι σπουδών είναι προσαρμοσμένη με «την κατεύθυνση Ελληνικό Δίκαιο», αλλά προέβη σε ολική επανεξέταση, κάτι που είχε ήδη γίνει από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο επιπλέον έκρινε ότι η επιτροπή αξιολόγησης δεν στήριξε την κρίση της  περί μη αντιστοιχίας  των επαγγελματικών προσόντων στο κατά την κοινή πείρα κριτήριο της διαφορετικότητας  των εθνικών εννόμων τάξεων,  εξετάζοντας από την άποψη αυτή τον τίτλο σπουδών στην «κατεύθυνση Ελληνικό Δίκαιο».

Πηγή: www.newsit.gr