Τα νέα έργα του ΟΠΑΠ στα παιδιατρικά νοσοκομεία: Δύο νοσηλευτικές μονάδες και κεντρική μονάδα αποστείρωσης


28-11-2017 11:55

Με κινητήριο δύναμη την προσφορά στα παιδιά, ο ΟΠΑΠ συνεχίζει την ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού», υλοποιώντας τρία νέα έργα.

Στην παρούσα φάση βρίσκονται σε εξέλιξη η πλήρης αναδιαρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός δύο νοσηλευτικών μονάδων και η δημιουργία κεντρικής αποστείρωσης, που θα συμβάλουν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών νοσηλείας για τους μικρούς ασθενείς.

Πλήρης αναδιαρρύθμιση, νέος εξοπλισμός και διακοσμητικές παρεμβάσεις

Έχοντας ολοκληρώσει ήδη 19 έργα, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητάς του, ο ΟΠΑΠ στην παρούσα φάση προχωρά σε τρία νέα πολύ σημαντικά έργα ανακαίνισης στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο «Η Αγία Σοφία» ανακαινίζει τη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας στο ισόγειο, που καλύπτει εμβαδό 600 τετραγωνικών μέτρων. Το συγκεκριμένο έργο συμπεριλαμβάνει την  πλήρη ανακαίνιση του χειρουργικού συγκροτήματος με δύο αίθουσες χειρουργείων και λειτουργικούς βοηθητικούς χώρους,  τη δημιουργία δύο θαλάμων ανάνηψης, τεσσάρων θαλάμων νοσηλείας και χώρων υγιεινής καθώς και τη δημιουργία εισόδου, χώρων αναμονής, εξεταστηρίων και όλων των απαραίτητων βοηθητικών χώρων.

Αγία Σοφία 6ος όροφος

Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ προχωρά στην πλήρη αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση της κεντρικής αποστείρωσης, που στεγάζεται στο ισόγειο του νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία», εμβαδού περίπου 600 τετραγωνικών μέτρων. Ο κύριος σκοπός της συγκεκριμένης αναδιαρρύθμισης, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα του νοσοκομείου, είναι να αποκτήσει η μονάδα τους απαιτούμενους χώρους για την ορθή λειτουργία της.

Παράλληλα, στο παιδιατρικό νοσοκομείο «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού», ο ΟΠΑΠ ανακαινίζει τη Β΄ παθολογική πανεπιστημιακή νοσηλευτική μονάδα του 1ου Ορόφου (Πτέρυγας Α), συνολικού εμβαδού  550 τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας 22 κλινών.

Αγλαΐα Κυριακού 4ος όροφος

Στις παραπάνω εργασίες, προβλέπεται η ένταξη χώρων υγιεινής σε όλους τους θαλάμους νοσηλείας, καθώς και πλήρης εκσυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένου κλιματισμού, θέρμανσης, αερισμού με βάση τις πλέον σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές.  Επιπλέον, γίνεται εγκατάσταση νέου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού και πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες χρωματικές και διακοσμητικές παρεμβάσεις.

Τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί

Η ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας άρχισε το 2014. Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, ο ΟΠΑΠ έχει ολοκληρώσει το 40% της ανακαίνισης, έχοντας παραδώσει 19 έργα συνολικού εμβαδού 7.480 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία έχουν αλλάξει ριζικά την εικόνα των δύο νοσοκομείων. Μεταξύ των έργων, συμπεριλαμβάνονται 13 νοσηλευτικές μονάδες δυναμικότητας 280 κλινών.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.opapcsr.gr

Πηγή: www.newsit.gr