ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Εορτάζει ο Προστάτης των παιδιών Άγιος Στυλιανός


25-11-2017 13:45

Το γραφικό παρεκκλήσι του Αγίου Στυλιανού στους πρόποδες του Λόφου Βώκου πανηγυρίζει σήμερα και αύριο.

Το παρεκκλήσι βρίσκεται στο Ναό της Αγίας Μαρίνας Καραβά.

Ἀπολυτίκιον Αγίου Στυλιανού

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Στήλη ἔμψυχος τῆς ἐγκρατείας, στῦλος ἄσειστος τῆς Ἐκκλησίας Στυλιανὲ ἀνεδείχθης μακάριε, ἀνατεθεὶς γὰρ Θεῷ ἐκ νεότητος κατοικητήριον ὤφθης τοῦ Πνεύματος. Πάτερ ὅσιε Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Δείτε πού βρίσκεται ο Ιερός Ναός

xartis