Κοινωνικό μέρισμα: Τα εισοδηματικά κριτήρια για τους γονείς – Πόσα χρήματα δικαιούνται


22-11-2017 8:53

Οι γονείς με παιδιά δικαιούνται επιπλέον Κοινωνικό Μέρισμα, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Και στην περίπτωση των γονέων για το Κοινωνικό Μέρισμα λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα και υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν τόσο στην ακίνητη περιουσία όσο και στις καταθέσεις που μπορεί να υπάρχουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στην περίπτωση που κάποιο από τα παιδιά είναι ενήλικο τότε θεωρείται φιλοξενούμενος.

Τα κριτήρια για γονείς με ένα παιδί

Ετήσιο τεκμαρτο εισόδημα

Ποσό κοινωνικού μερίσματος

 Έως 5.250

 787,5 ευρώ

 Από 5.251 ως 10.500

 612,5 ευρώ

 Από 10.501 ως 15.750

 437,5 ευρώ

 Κριτήριο ακίνητης περιουσίας

 150.000 ευρώ

 Κριτήριο καταθέσεων

 15.750 ευρώ

Τα κριτήρια για γονείς με δύο παιδιά

Ετήσιο τεκμαρτο εισόδημα

Ποσό κοινωνικού μερίσματος

 Έως 6.000 ευρώ

 900 ευρώ

 Από 6.001 ως 12.000 ευρώ

 700 ευρώ

 Από 12.001 ως 18.000 ευρώ

 500 ευρώ

 Κριτήριο ακίνητης περιουσίας

 165.000 ευρώ

 Κριτήριο καταθέσεων

18.000 ευρώ

Τα κριτήρια για γονείς με τρία παιδιά

Ετήσιο τεκμαρτο εισόδημα

Ποσό κοινωνικού μερίσματος

 Έως 6.750 ευρώ

 1.012,5 ευρώ

 Από 6.751 ως 13.500 ευρώ

 787,5 ευρώ

 Από 13.501 ευρώ ως 20.250 ευρώ

 562,5 ευρώ

  Κριτήριο ακίνητης περιουσίας

 180.000 ευρώ

  Κριτήριο καταθέσεων

 20.250 ευρώ

Τα κριτήρια για γονείς με τέσσερα παιδιά

Ετήσιο τεκμαρτο εισόδημα

Ποσό κοινωνικού μερίσματος

 Έως 7.500 ευρώ

 1.125,5 ευρώ

 Από 7.501 ως 15.000 ευρώ

 875,5 ευρώ

 Από 15.001 ως 22,500 ευρώ

 625,5 ευρώ

 Κριτήριο ακίνητης περιουσίας

 180.000 ευρώ

 Κριτήριο καταθέσεων

 22.500 ευρώ

 

Πηγή: www.newsit.gr