Πρόστιμα ύψους 495.000 ευρώ από το ΣτΕ για την υπόθεση της Proton Bank


17-11-2017 16:37

Πρόστιμα ύψους 495.000 ευρώ υποχρεούνται να πληρώσουν ο πρώην πρόεδρος της Proton Bank Λαυρέντης Λαυρεντιάδης και τέσσερις στενοί συνεργάτες του, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Τα πρόστιμα τους τα επέβαλε η Τράπεζα Ελλάδος το 2011 για την υπόθεση της Proton Bank, καθώς δεν είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας ως προς την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).

Το αρχικό ποσό των προστίμων ανέρχονταν σε 645.000 ευρώ, αλλά για ορισμένους εκ των τεσσάρων κάποιες παραβάσεις με τα αντίστοιχα πρόστιμα διαγράφηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Αναλυτικά να νέα πρόστιμα:

-στο πρώην αντιπρόεδρο της Proton Αντώνη Αθανάσογλου το πρόστιμο από 155.000 ευρώ να μειωθεί στα 80.000 ευρώ,

-στον πρώην ιδρυτικό στέλεχος της επίμαχης Τράπεζας, διευθύνοντα σύμβουλο και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τρύφωνα Κολλίντζα να επικυρωθεί το πρόστιμο των 75.000 ευρώ,

-στον πρώην διευθυντή κανονιστικής συμμόρφωσης Νικόλαο Κουντουράκη να επικυρωθεί το πρόστιμο των 125.000 ευρώ και

-στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο, πρώην εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κ.λπ. Αθανάσιο Παπασπηλίου το πρόστιμο από 155.000 ευρώ να μειωθεί στα 80.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως η Τράπεζα της Ελλάδος απέδωσε σε όλους ότι δεν είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και παρουσίαζε σημαντικές ελλείψεις σε σχέση με βασικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Τραπεζών.

Μεταξύ άλλων τους καταλογίζεται ότι δεν προέβησαν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικής του πιστωτικού ιδρύματος για την πρόληψη και καταστολή του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τους προσάπτεται επίσης το ότι δεν εισηγήθηκαν την λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, άσκησαν ανεπαρκή εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηριοτήτων της Τράπεζας, με αποτέλεσμα την πλημμελή εφαρμογή εκ μέρους αυτής των υποχρεώσεών της και επιπλέον, ότι άσκησαν πλημμελώς τα καθήκοντα που τους είχαν ανατεθεί.

Πηγή: www.newsit.gr