ΑΣΕΠ Προκήρυξη 5Κ/2017: Οι πίνακες αποτελεσμάτων


17-11-2017 16:33

Ανακοινώθηκαν από τον ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2017 για τις 144 θέσεις σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Τι ισχύει.

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της ΑΣΕΠ Προκήρυξης 5Κ/2017. Αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 144 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Τα αποτελέσματα της ΑΣΕΠ Προκήρυξης

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2017 έως και την πάροδο της 27ης Νοεμβρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

Δείτε εδώ τους πίνακες με τα ονόματα.

Πηγή: www.newsit.gr