Κοινωνικό Μέρισμα: Αυτά είναι τα ποσά που θα πάρουν οι συνταξιούχοι


14-11-2017 7:15

Η επιστροφή των κρατήσεων του ΕΟΠΠΥ αφορά 1,2 συνταξιούχους του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ, του ΙΚΑ, των τραπεζών, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΟΑΕΕ και όλων των ταμείων.

Τα ποσά της επιστροφής για την πλειοψηφία των συνταξιούχων είναι άνω των 200 ευρώ, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που θα πάρουν ποσό κοντά στα 3.000 ευρώ.

Δημόσιο:

Καταβαλλόμενη σύνταξη

Καθαρό ποσό επιστροφής

808

62

903

62

950

62

1.012

79

1.074

72

1.135

89

1.186

98

1.235

125

1.278

142

1.336

151

1.380

178

1.424

197

1.438

197

1.425

329

1.481

338

1.524

374

1.566

384

1.609

427

1.658

463

Τα ποσά σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τραπεζες, ΟΑΕΕ-ΕΤΑΠ-ΜΜ, ΕΝΑΤ

808

96

903

96

950

96

1.012

130

1.074

106

1.135

139

1.186

149

1.235

192

1.278

226

1.336

235

1.380

278

1.424

298

1.438

298

1.425

514

1.481

523

1.524

576

1.566

586

1.609

662

1.658

715

Πηγή: www.newsit.gr