“Καμπανάκι” από UNICEF: Τα ασυνόδευτα παιδιά προσφύγων παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές


19-10-2017 22:33

Η UNICEF, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και την υποστήριξη του Προγράμματος Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά το διάστημα Απρίλιος- Ιούλιος 2017, πραγματοποίησε έρευνα για τις ψυχικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων στην Ελλάδα, και την σχετική ανταπόκριση των υφιστάμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Η έρευνα ανέδειξε, ότι παρότι διαγνωσμένες σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές με την στενή έννοια, παρατηρήθηκαν σε ένα σχετικά χαμηλό αριθμό ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα, τα ασυνόδευτα παιδιά παρουσίαζαν μια σειρά ανησυχητικών ενδείξεων, που σχετίζονται στην πλειονότητά τους με ήπια ή μέτρια προβλήματα ψυχικής υγείας.

Πολλά από τα ψυχοκοινωνικά ζητήματα που αναφέρονται, συχνά σχετίζονται με τις παρούσες συνθήκες για τα ασυνόδευτα παιδιά. Επίσης, υπάρχουν πολλαπλές αναφορές σε ανησυχητικές πρώιμες ψυχοπαθολογικές ενδείξεις, οι οποίες με τον καιρό, μπορεί να οδηγήσουν αυτή την ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα παιδιών σε σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας.

Εκτός των άλλων, σύμφωνα με την έρευνα, η πλειονότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα – όχι αποκλειστικά για ασυνόδευτα παιδιά – συγκεντρώνεται στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Τα ασυνόδευτα παιδιά που βρίσκονται εκτός των περιοχών αυτών, και συγκεκριμένα στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, στην Κρήτη και σε συνοριακές περιοχές, έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

«Είναι προφανές ότι περισσότεροι πόροι πρέπει να επενδυθούν στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη, περιλαμβανομένης της έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης, της φροντίδας και παρακολούθησης ψυχικών και ψυχοκοινωνικών συμπτωμάτων, με σκοπό να προληφθούν πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις» τονίζει ο Γιώργος Νικολαΐδης, διευθυντής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού σε σχετική ανακοίνωση.

Οι βασικές συστάσεις της έρευνας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών φροντίδας βασισμένων στην κοινότητα, ευαισθητοποίηση των ασυνόδευτων ανηλίκων αναφορικά με τα ζητήματα ψυχικής υγείας, προώθηση της έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης, ενίσχυση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των ασυνόδευτων ανηλίκων και των φροντιστών τους, αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων πυροδότησης ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων και ενίσχυση των ευκαιριών για δομημένη μάθηση και κοινωνική ένταξη.

Η ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου και ενιαίου συστήματος παραπομπών, επισημάνθηκε επίσης ως απαραίτητο βήμα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ψυχικής υγείας ή συμπεριφοράς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ