"Βόμβα" ΣτΕ: Αντισυνταγματικό το πόθεν έσχες. Στον “αέρα” η υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων


18-10-2017 18:10

Στον “αέρα” η υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες, καθώς η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε σήμερα την πολυαναμενόμενη απόφαση της για το νέο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής.

Δύο ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες για το οικονομικό έτος 2016 το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε παράνομη την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών και την ακύρωσε!

Και μπορεί μεν το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας να λέει »ναι» στην ηλεκτρονική δήλωση, ωστόσο κάνει -εν μέρει- δεκτές τις προσφυγές των δικαστικών ενώσεων και ακυρώνει την υπουργική απόφαση της 13ης Οκτωβρίου 2016, με την οποία καθορίστηκαν οι παράμετροι της υποβολής.

Συγκεκριμένα, με την 2649/2017 απόφαση ακυρώνεται τυπικά η εν λογω υπουργική απόφαση, ενώ η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας μπαίνει και στην ουσία της υπόθεσης, καθορίζοντας πως πρέπει να θεσπιστεί νομοθετικά η διαδικασία.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ, καταρχήν, κρίνει συνταγματική την ηλεκτρονική υποβολή (για όλους τους υπόχρεους και τους δικαστές) «διότι η Διοίκηση έχει λάβει ικανά μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους επέμβασης τρίτων σε αυτό και διαρροής των δεδομένων».

Αντισυνταγματική η δήλωση χρημάτων εκτός τραπεζικού συστήματος και κινητών περιουσιακών στοιχείων

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε για το σύνολο των υπόχρεων σε δηλωση πόθεν έσχες (δικαστες, αιρετοί, δημοσιογράφοι, εκδότες, κλπ)  ως αντισυνταγματική την υποχρέωση να δηλώνονται τα ποσά πάνω από 15.000 που βρίσκονται εκτός τράπεζας (στρώμα ή θυρίδες), καθώς και κινητά περιουσιακά στοιχεία (τιμαλφή, πίνακες κλπ),  των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

Επιπλέον, κρίθηκε αντισυνταγματική η μη πρόβλεψη 5ετούς παραγραφής για τη διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς και για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των υπόχρεων. Παράλληλα, κρίθηκε πως μετά την πρώτη δήλωση , στις επομενες περιλαμβάνονται μόνο τα περιουσιακά στοιχεία, στα οποία επήλθε κάποια μεταβολή

Τι λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας για τους δικαστές

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας ειδικά για τους δικαστές δέχεται πως στο 15μελές όργανο το οποίο θα κάνει τον έλεγχο των δηλώσεών τους θα πρέπει να συγκροτείται «τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, από ανώτατους τακτικούς δικαστές, μέλη των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων».

Το ίδιο ισχύει και για σύζυγο δικαστικού/ής λειτουργού. Επιπλέον, η Ολομέλεια του ΣτΕ θεωρεί απρόσφορη την καθιέρωση υποχρεωτικού ελέγχου των ανωτάτων δικαστών και όχι δειγματοληπτικού, όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους δικαστικούς λειτουργούς».

Παράλληλα, απορρίπτει τις ενστάσεις «ως προς τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, καθώς αυτές δεν παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, ενόψει και του σκοπού δημόσιου συμφέροντος για τον οποίο θεσπίστηκε ο έλεγχος της περιουσιακής  κατάστασης».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ολομέλεια του ΣτΕ αναφέρει πως«η Διοίκηση οφείλει να διαμορφώσει τη διαδικτυακή εφαρμογή, κατά τρόπο ώστε να μην καθίσταται αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής η υποβολή δήλωσης μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος από τον μέσο χρήστη».

Πηγή: www.newsit.gr