Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε δομές προσφύγων


22-09-2017 16:09

Τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Δείτε τους πίνακες με τα ονόματα.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί αποσπώνται σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ορίζονται ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών γίνονται, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν 36 αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 33 αποσπάσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Οι πίνακες ονομάτων με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Πηγή: www.newsit.gr