ΟΓΑ: Διάθεση 33 θέσεων σε σπουδαστές ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ – Ι.Ε.Κ | Δικαιολογητικά – Ειδήσεις


06-09-2017 15:53

Διάθεση από τον ΟΓΑ 33 θέσεων πανελλαδικά σε μαθητευόμενους σπουδαστές δομών επαγγελματικής κατάρτισης ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ – Ι.Ε.Κ. Τι ισχύει.

Ο ΟΓΑ αποφάσισε την ένταξη του Οργανισμού στους φορείς που θα συμμετάσχουν στα Προγράμματα Μαθητείας για μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑ.Σ- Ι.Ε.Κ) που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995 και την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 όπως ισχύει.

Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών.

Ο αριθμός των μαθητευόμενων κατανέμεται ως εξής στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ (Αθήνα):

α) 2 άτομα με ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

β) 2 άτομα με ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» Μεταλυκειακού Έτους Τάξης- Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

γ) 2 άτομα μαθητείας ΙΕΚ με ειδικότητα «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών».

δ) 9 άτομα ειδικότητας «Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων» Τάξης Μαθητείας

ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ.

Δείτε εδώ τι ισχύει για την κατανομή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

Πηγή: www.newsit.gr