«Ασερεχέ, χα ντεχέ τεχέμπε τούντε χέμπερε σεμπιουνόμπα μαχάμπι αν ντε μπούγκι αν ντε μπούϊντιντιπί». Αχ, δεν γράφονται πια τέτοιοι στίχοι


05-09-2017 3:41

«Ασερεχέ, χα ντεχέ τεχέμπε τούντε χέμπερε σεμπιουνόμπα μαχάμπι αν ντε μπούγκι αν ντε μπούϊντιντιπί». Αχ, δεν γράφονται πια τέτοιοι στίχοι

HasTanga

Πηγή: www.taz.gr