Αυτοί πέτυχαν την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και Αξιωµατικών Νοσηλευτικής


04-09-2017 15:17

Μάθετε ποιοι πέτυχαν την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και Αξιωµατικών Νοσηλευτικής.

Δείτε πότε πρέπει να παρουσιαστούν στο OnAlert.gr

Πηγή: www.newsit.gr