Νέες προσφυγές κατά της κρατικοποίησης του ΟΑΣΘ


25-08-2017 16:08

Σκληρή μάχη πρόκειται να δοθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την “κρατικοποίηση” του ΟΑΣΘ. Μετά τη προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα να “παγώσει” τη διαδικασία της “εκκαθάρισης εν λειτουργία” του ΟΑΣΘ η οποία απαγορεύει ακόμα και την πρώτη πράξη που είναι η καταγραφή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έρχεται η κατάθεση μίας ακόμα αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ για το ζήτημα.

Την νέα αίτηση υπέβαλλε ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος, εκ μέρους των παλαιών μετόχων Αθανάσιου, Ελένης Στεφανίδη και Αντώνιου Χατζημπαλιώτη και «πατάει» σε δυο σημεία του νόμου με τον οποίο αποφασίστηκε η κρατικοποίηση (4482/17) τα οποία θεωρεί αντισυνταγματικά.

Στην αίτηση δύο είναι τα νομικά επιχειρήματα τα οποία επιστρατεύονται από τους παλαιούς μετόχους.

Από τη μία γίνεται επίκληση παλαιάς νομολογίας του ΣτΕ, που θεωρεί «αναγκαία την εκπροσώπηση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των οποίων οι μετοχές τους εξαγοράσθηκαν αναγκαστικώς από το Δημόσιο στην διαδικασία εκκαθαρίσεως» . Σύμφωνα πάντα με την παλιά απόφαση, το δημόσιο όφειλε:

α) να ορίσει ως μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Ελληνικό Δημόσιο, ή

β)να ορίσει ως ορκωτό λογιστή-ελεγκτή του Ο.Α.Σ.Θ. πρόσωπο υποδεικνυόμενο και πάλι από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή

γ) έπρεπε να προβλέψει κάποιον τρόπο αποτελεσματικής εκπροσωπήσεως της Γενικής Συνελεύσεως στην διαδικασία εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Σ.Θ. και συγκεκριμένα στην διαδικασία απογραφής και αποτιμήσεως της αξίας της επιχειρήσεως.

Το δεύτερο επιχείρημα που επιστρατεύεται, είναι «η μη συμπερίληψη των αξιώσεων που έχει ο Ο.Α.Σ.Θ. έναντι του Ελληνικού Δημοσίου στην αξία της αναγκαστικώς εξαγοραζόμενης επιχειρήσεως…. Οι εν λόγω αξιώσεις ανέρχονται στο ποσό των 112.685.321 (102.685.321 ευρώ από τις εκκρεμείς αιτήσεις υπαγωγής σε διαιτησία και 10.000.000 ευρώ από διαφορά από αύξηση του Φ.Π.Α.), με αποτέλεσμα να επαυξάνουν την αξία της αποτιμώμενης περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. και να επιδρούν συνακόλουθα ευθέως και αμέσως στο ύψος του τιμήματος εξαγοράς των μετοχών των αιτούντων. Συνακόλουθα, παρίσταται προδήλως αντίθετο προς το Σύνταγμα, αλλά και στους κανόνες της οικονομικής λογικής το να αποτιμάται η αξία μίας επιχειρήσεως μόνον επί τη βάσει του παθητικού της και όχι επί τη βάσει των αξιώσεων που έχει έναντι τρίτων».

Αναφέρεται επίσης πως οι αιτούντες θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη και ζητούν να ανασταλεί η «κρατικοποίηση» του Ο.Α.Σ.Θ. και να μην προχωρήσει η προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή ιδιωτικής ελεγκτικής εταιρίας που θα ενεργήσει την απογραφή και αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης, μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου επί της αιτήσεως ακύρωσης.

.

Σε διαφορετική περίπτωση ζητούν να διαταχθούν τα ακόλουθα κατάλληλα μέτρα, προς αποτροπή ανεπανόρθωτης βλάβης των αιτούντων να εκπροσωπηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Δημόσιο στην διαδικασία της εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Σ.Θ., είτε με ορισμό εκπροσώπου της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. είτε με ορισμό ορκωτοελεγκτή-λογιστή της επιλογής της, είτε με ορισμό προσώπου που τούτη θα υποδείξει το οποίο θα έχει εξουσία να συνεργαστεί με την ελεγκτική εταιρία η οποία θα αναλάβει το έργο της απογραφής-αποτιμήσεως της περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ.

Η εταιρεία αυτή θα πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση στο σύνολο του αρχείου και των εγγράφων στοιχείων του Οργανισμού, να εκπροσωπηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων στις δύο εκκρεμείς από 5.7.2017 και 1.8.2017 αιτήσεις υπαγωγής διαφορών με το Ελληνικό Δημόσιο σε διαιτησία, προς αποτροπή συγκρούσεως καθηκόντων και να διαταχθεί κάθε άλλο, πρόσφορο κατά την κρίση του Δικαστηρίου Σας μέτρο εις τρόπον ώστε να μην αρχίσει η διαδικασία εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Σ.Θ».

Πηγή: www.newsit.gr