Ασφαλιστικές εισφορές: Αυτές είναι οι νέες επιβαρύνσεις για 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες


08-06-2017 6:43

Αλλάζουν πάλι τα δεδομένα στις εισφορές που θα πληρώσουν όλοι οι μη μισθωτοί. Μία σειρά από νέες διατάξεις ανατρέπουν όσα ξέραμε, αφού τροποποιήσεις έρχονται στη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που καταφτάνουν από την 1η Ιανουαρίου του 2018.

Και μπορεί οι συντάξεις να μειώνονται συνεχώς, όμως το Υπουργείο Εργασίας βρήκε τρόπους για να αυξήσει τα έσοδά του, επιβαρύνοντας χωρίς έλεος με τεράστιες εισφορές ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Οι εισφορές που θα κληθούν να πληρώσουν όλοι οι μη μισθωτοί σε συνδυασμό με τους φόρους που τους αναλογούν, θα τούς στερήσουν -στην καλύτερη περίπτωση- πάνω από το 60% του εισοδήματός τους!

Με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Ιανουαρίου του 2018, 1,4 εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, θα πληρώσουν κατά πολύ αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές! Οι τροποποιήσεις δημιουργούν νέες επιβαρύνσεις της τάξεως του 18% και 37% για το 2018 αλλά και για το 2019!

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μη μισθωτοί

– οι εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού των εισφορών (έκπτωση 15%)

– μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών = το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση της βάσης υπολογισμού για κάθε έτος, δια του δώδεκα

– για τον καθορισμό της μηνιαίας βάσης υπολογισμού συνυπολογίζονται ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης

– εάν η προσδιοριζόμενη βάση υπολογισμού είναι μικρότερη του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, δηλαδή 586 ευρώ μικτές μηνιαίες αποδοχές, όπως και στις περιπτώσεις ζημιών ή μηδενικών κερδών ή υποχρεωτικής ασφάλισης λόγω ιδιότητας χωρίς άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το ύψος του κατά τα ανωτέρω κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.  

– εάν ένας ο υπόχρεος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται προσωρινά επί της βάσης του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών

Τι συμβαίνει σε παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

– ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τα πέντε πρώτα χρόνια ασφάλισης = αντιστοιχεί στο 70% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών

– διατηρείται η έκπτωση που έχει θεσμοθετηθεί γι’ αυτές τις κατηγορίες επαγγελματιών, από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ

– εάν η βάση υπολογισμού των εισφορών είναι μεγαλύτερη του ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το ύψος του δεκαπλάσιου του κατώτατου μισθού

– εάν ένας ελεύθερος επαγγελματίας καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτός, τότε μηνιαία βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος 

– σε περίπτωση που υπάρχει πολλαπλή δραστηριότητα, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα

Προσοχή

– Ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος

– εάν προκύψει διαφορά μετά από τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους αναζητείται και συμψηφίζεται ισομερώς κατανεμημένη σε μηνιαία βάση έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους

– όσοι προβαίνουν για πρώτη φορά από 1.1.2017 σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων, μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών τους εισφορών για τους μήνες που μεσολαβούν από το μήνα της έναρξης εργασιών έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών

Πώς υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών

Όλοι οι αγρότες θα βρεθούν από το 2018 αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις στις εισφορές τους. Αλλάζει και σε αυτούς η βάση υπολογισμού τους, με αποτέλεσμα να πληρώνουν σταδιακά αυξημένο ποσοστό εισφορών μέχρι και κατά 20% του εισοδήματός τους!

από 1/1/2018 στο εισόδημα για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων θα περιλαμβάνονται και οι εισφορές του προηγούμενου έτους

– από 1/1/2018 θα υπάρχει έκπτωση 15%: αυτή όμως η έκπτωση θα ισχύσει μόνο για ένα χρόνο και από 1ης Ιανουαρίου 2019 ως βάση υπολογισμού θα χρησιμοποιείται το άθροισμα φορολογητέου εισοδήματος συν ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους

–  σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, ασκείται και μία ή περισσότερες δραστηριότητες υπακτέες στην ασφάλιση του ΟΓΑ,  μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα   ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr