Απανωτά «χαστούκια» στις επικουρικές: Αφού τις έκοψαν, τώρα αναθεωρούν όσες εκδόθηκαν από 1/1/2015

800318-16-10-53-image-78.jpg

17-06-2017 6:30

Και επίσημα επαίτες οι συνταξιούχοι. Μετά τις αλλεπάλληλες μειώσεις και περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, ΕΚΑΣ, εφάπαξ, μερίσματα και επιδόματα, το Υπουργείο Εργασίας «επισφραγίζει» με έγγραφο και το τέλος των επικουρικών συντάξεων...

Είναι επίσημοΑναθεωρούνται όλες οι αποφάσεις που εκδόθηκαν για χορήγηση επικουρικής σύνταξης από την 1/1/2015 και μετά, –είτε πριν είτε μετά την ισχύ του νέου νόμου για το Ασφαλιστικό- με εγκύκλιο που εκδόθηκε πριν ένα χρόνο και συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου 2016! Σιγά- σιγά εμφανίζει τα «κρυμμένα» του χαρτιά το κυβερνητικό επιτελείο, εκείνα τα «χαρτιά» που είναι προαποφασισμένα εδώ και μήνες, και που οι συνταξιούχοι τα αγνοούν…

Στην απόφαση που υπογράφει με «όλα του τα χέρια» ο υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος αναφέρεται ότι, οι αποφάσεις που εκδόθηκαν για αιτήσεις που υποβλήθηκαν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν θεωρούνται «νόμιμες», και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να τεθούν εκ νέου επί τάπητος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που τις εξέδωσαν, ώστε να επανυπολογιστούν με τον νέο τρόπο.

Αυτό που προκαλεί έντονη ανησυχία από την πλευρά των συνταξιούχων είναι ότι, ο νέος τρόπος υπολογισμού προβλέπει χαμηλότερα ποσά επικουρικών, με αποτέλεσμα όπως ανέφεραν στο Newsbomb.gr εκπρόσωποι της τρίτης ηλικίας αφενός να προκύψουν νέες μειωμένες επικουρικές, αφετέρου να τους ζητηθούν πίσω οι διαφορές!

Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζονται όπως οι νομίμως εκδοθείσες καταβαλλόμενες ή καταβλητέες την 12.5.2016 επικουρικές συντάξεις, οι οποίες αναπροσαρμόζονται βάσει των νέων διατάξεων που ορίζει ο ασφαλιστικός νόμος του Γιώργου Κατρούγκαλου.

Στην απόφαση τονίζεται ότι αιτήσεις, για παράδειγμα συνταξιοδότησης (γήρατος-αναπηρίας-θανάτου) που έχουν υποβληθεί στο ΕΤΕΑΕΠ από 1.1.2015 και μετά, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων η καταβολή της σύνταξης ανατρέχει σε χρόνο πριν την 1.1.2015, κρίνονται ως προς τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης με βάση το ισχύον κατά την έναρξη καταβολής της σύνταξης προγενέστερο νομικό πλαίσιο. Η σύνταξη, στη συνέχεια, αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του ν.4387/2016 και της Υπουργικής Απόφασης οικ.25909/470/7.6.2016. 

Ακόμα, αιτήσεις συνταξιοδότησης με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, οι οποίες κατατέθηκαν μέχρι και την 31.12.2014 και βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων η έναρξη καταβολής της σύνταξης αρχίζει μετά την 1.1.2015, κρίνονται ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης με βάση το προγενέστερο νομικό πλαίσιο και, στη συνέχεια, αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του ν.4387/2016 και της Υπουργικής Απόφασης οικ.25909/470/7.6.2016

Όσο αναφορά στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής της σύνταξης εάν για παράδειγμα δεν έχει συμπληρωθεί το απαιτούμενο όριο ηλικίας, είτε έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση, είτε η απόφαση αυτή εκκρεμεί, το ποσό της σύνταξης καθορίζεται με βάση το νομικό πλαίσιο που ισχύει κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής της, κατ’ ανάλογη εφαρμογή με τα ισχύοντα στον φορέα κύριας ασφάλισης. Το συμπέρασμα; Το απαιτούμενο για συνταξιοδότηση όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 1.1.2015 και, συνεπώς, η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται μετά την ημερομηνία αυτή, η σύνταξη υπολογίζεται και επανυπολογίζεται σύμφωνα με το οριζόμενο τροποποιημένο άρθρ 42 παρ. 5β του ν. 4052/2012.

Το ίδιο συμβαίνει και με τον κύριο φορέα ασφάλισης στη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, κριτήριο για το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται ως προς τον υπολογισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, εκτός εάν κατά την ημερομηνία αυτή δεν έχει διακοπεί η εργασία, οπότε κριτήριο είναι η ημερομηνία διακοπής της εργασίας του ασφαλισμένου.

Σε περιπτώσεις παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 νομικό πλαίσιο ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης, ανεξάρτητα εάν η σχετική αίτηση για την εκ νέου κρίση από τα ΚΕ.Π.Α. υποβλήθηκε πριν ή μετά την 1.1.2015. Σε περίπτωση, όμως, που προκύπτει διακοπή της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η σύνταξη επαναχορηγείται μετά την 1.1.2015, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο νομικό πλαίσιο. 

Στις περιπτώσεις αιτήσεων μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου του Ταμείου, διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός της σύνταξης των δικαιοδόχων μελών πραγματοποιείται με βάση τα ποσοστά σύνταξης που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ φορέων μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ.

Από την έναρξη ισχύος του νόμου (13.5.2016) το πρώην ΕΤΕΑ και από 1.1.2017 ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, ενώ παύει να χορηγεί παροχές, όπως έξοδα κηδείας, επίδομα απολύτου αναπηρίας και προσαύξηση σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr