«Κόκκινα» δάνεια 7,6 δισ. ευρώ θα… σβήσουν φέτος οι τράπεζες

786143-bank-2912.jpg

16-04-2017 19:48

Στεγαστικά δάνεια 8,4 δισ. ευρώ και καταναλωτικά 8,8 δισ. θέλουν να «τακτοποιήσουν» σε βάθος τριετίας οι τράπεζες.

 

Ρυθμίσεις, πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων, διαγραφές οφειλών, ρευστοποιήσεις και πλειστηριασμοί ενυπόθηκων ακινήτων είναι τα βασικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες για να μειώσουν κατά 40 δισ. ευρώ -στα 66,7 δισ. ευρώ- τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέχρι το τέλος του 2019.

Ειδικότερα σύμφωνα με το δημοσίευμα του Εθνους η συμβολή των επιμέρους χαρτοφυλακίων στη μείωση του υπολοίπου των καθυστερούμενων δανείων θα προέλθει κατά 21% από τα στεγαστικά (περίπου 8,4 δισ.), 22% από τα καταναλωτικά (ποσό 8,8 δισ.) και κατά 58% (23 δισ. ) από τα επιχειρηματικά δάνεια.

Σύμφωνα με τους στόχους μείωσης που έχουν συμφωνήσει οι ελληνικές τράπεζες με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), τον Μάρτιο, το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) θα πρέπει να «κλείσει» στα 105,2 δισ. ευρώ, τον Ιούνιο να διαμορφωθεί στα 103,4 δισ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο στα 102 δισ. ευρώ και στο τέλος του έτους να έχει υποχωρήσει στα 98,2 δισ. ευρώ, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 7,6 δισ. ευρώ. Κατά 15 δισ. ευρώ θα πρέπει να περιοριστούν οι καθυστερούμενες οφειλές το 2018 και κατά 17 δισ. ευρώ το 2019.

Οι τράπεζες δίνουν έμφαση στις ρυθμίσεις προκειμένου να επαναφέρουν στην «πράσινη» περιοχή σημαντικό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ωστόσο μόλις ολοκληρωθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο θα βάλουν μπροστά και τα υπόλοιπα «εργαλεία» που έχουν στη διάθεση τους για να επιτύχουν τους στόχους μείωσης και τα οποία είναι ρευστοποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, πωλήσεις δανείων και διαγραφές οφειλών.

Σύμφωνα με τη στοχοθεσία, όπως γράφει το Εθνος, αναμένεται ότι θα πωληθούν δάνεια ύψους 8 δισ. ευρώ περίπου, οι ρευστοποιήσεις ακινήτων θα διαμορφωθούν στα 12 με 13 δισ. ευρώ, ενώ οι τράπεζες θα προχωρήσουν και σε διαγραφές οφειλών που θα φτάσουν τα 15 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια τώρα που θα μεταβιβάσουν πρώτα σε funds οι τράπεζες είναι τα επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια που έχουν καταγγελθεί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα απαλειφθούν τα εμπόδια στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, θα ψηφιστούν τα απαραίτητα νομοθετήματα και θα δημιουργηθεί μια αποτελεσματική δευτερογενής αγορά τραπεζικών δανείων.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, το σύνολο των καταγγελμένων δανείων, ύψους 48 δισ., με αξία εξασφαλίσεων περίπου 22 δισ., θα μπορούσε δυνητικά να μεταβιβασθεί στο 30% της αξίας τους, ήτοι 14 δισ., χωρίς να γίνει χρήση του υφιστάμενου υπερβάλλοντος κεφαλαιακού αποθέματος (capital buffer).

Ωστόσο οι τραπεζίτες εστιάζουν πρωτίστως στις λύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και δευτερευόντως λύσεις οριστικής διευθέτησης.

Οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις προβλέπουν: μείωση επιτοκίου, παράταση διάρκειας, «σπάσιμο» του δανείου στα δύο, μερική διαγραφή οφειλής, λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης, συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.

Οι λύσεις οριστικής διευθέτησης προβλέπουν μεταξύ των άλλων: ολική διαγραφή οφειλής, πώληση οφειλής, πλειστηριασμό, εθελοντική παράδοση του ακινήτου, μετατροπή της δανειακής σύμβασης σε χρηματοδοτική μίσθωση.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr