Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ

750452-eyath.jpg

30-11-2016 19:43

Να μπλοκάρουν τη μεταβίβαση μέσω ΤΑΙΠΕΔ των μετοχών των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δηλαδή της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην «Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών» επιχειρούν 154 καταναλωτές νερού, όπως και το Σωματείο των εργαζομένων στην ΕΥΑΘ.

Με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητούν να κριθεί ως αντισυνταγματικό το επίμαχο νομοθετικό πλαίσιο και να διατηρήσουν οι εταιρείες αυτές το ιδιοκτησιακό και πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεών τους προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές ανατιμήσεις στη χρήση του νερού και για να διασφαλιστεί η κρατική εγγύηση της ποιοτικής ασφαλούς, συνεχούς, αδιάλειπτης και καθολικής πρόσβασης σε αυτές.

Σύμφωνα με την προσφυγή, από τη μεταβίβαση των μετοχών δεν εξασφαλίζονται κανόνες του δημοσίου συμφέροντος, αλλά ούτε οι συνταγματικές επιταγές για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών υψίστης ζωτικής σημασίας που αφορούν ευθέως την υγεία των πολιτών, όπως είναι το νερό και η αποχέτευση, αλλά αντίθετα αποσκοπεί στην επαύξηση των εσόδων του Δημοσίου στο πλαίσιο της αποπληρωμής μέρους του δημοσίου χρέους. Ακόμη, τονίζεται ότι η ιδιωτικοποίηση των δύο εταιρειών που γίνεται μέσω της μεταβίβασης των μετοχών τους είναι αντίθετη στις επιταγές των άρθρων 5 και 21 του Συντάγματος, οι οποίες επιτάσσουν στο κράτος να λάβει μέριμνα για την προστασία της υγείας των πολιτών, της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας, κ.λπ. Οι προσφεύγοντες υπενθυμίζουν επίσης τη νομολογία της Ολομέλειας του ΣτΕ που έχει αποφανθεί πρόσφατα ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, όπως είναι η ύδρευση και η αποχέτευση, ασκούν στην ουσία δημόσια υπηρεσία και πρέπει πάντοτε να λειτουργούν υπό τη νομική εγγύηση και εποπτεία του κράτους, ώστε να παρέχουν συνεχώς προς το κοινωνικό σύνολο καλής ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι η «Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών» είναι μια από τις 4 θυγατρικές εταιρείες της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας» που συστήθηκε με το νόμο 4389/2106. Ειδικότερα, η «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας» έχει τις εξής θυγατρικές εταιρείες: 1) Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 2) ΤΑΙΠΕΔ, 3) Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου και 4) Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr