ΕΛΓΑ: Εγκρίθηκαν οι προσλήψεις για 154 θέσεις εποχικών

749822-elga.jpg

29-11-2016 4:58

Σε 154 προσλήψεις εποχικών θα προχωρήσει ο ΕΛΓΑ μετά από απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου.

Ειδικότερα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου δίνεται η έγκρισή, για ανάληψη υποχρέωσης μέχρι ποσού ύψους 1.850.000,00 ευρώ για το έτος 2017 και 800.000,00 ευρώ για το έτος 2018, σε βάρος του προϋπολογισμού του (ΕΛ.Γ.Α.) και μέσα στα όρια των πιστώσεων αυτού, προκειμένου ο ανωτέρω Οργανισμός να προβεί στη πρόσληψη 154 ατόμων εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας για τα επόμενα έτη, ήτοι 2017-2018, δεδομένου ότι οι προσλήψεις του εποχικού προσωπικού διενεργούνται σταδιακά με βάση τις προκύπτουσες ακραίες καιρικές ανάγκες και δεν δύναται η απασχόληση να πραγματοποιηθεί εντός του ίδιου έτους.

Η έγκριση σύμφωνα με την απόφαση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο ΕΛ.Γ.Α. θα μεριμνήσει για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό των επόμενων οικονομικών ετών, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του ΜΠΣ.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr