ΓΣΕΕ: Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για θέσεις επιστημονικών συμβούλων

749159-8114bf954b44c35fcf741e05cf26c5f4.jpg

27-11-2016 6:20

Μέχρι τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις του στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, οι ενδιαφερόμενοι για τέσσερις συμβάσεις έργου για θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών – Συμβούλων στο πρόγραμμα «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων».

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Δικαιολογητικά

Οι φάκελοι πρέπει να περιλαμβάνουν:

α. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής. Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (4) οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μόνο μια αίτηση συμμετοχής.

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

γ. Φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων, αριθμημένα και σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΠΗΓΗ : Newsbomb.gr