ΣΟΚ: Μεγαλύτερη η φοροεπιβάρυνση από αυτή που προβλέπεται στον προϋπολογισμό

747812-foroi1.jpg

22-11-2016 12:05

Τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση από το 2007 φέρνουν οι νέοι φόροι του Προϋπολογισμού 2017.  Τα φορολογικά έσοδα είναι περισσότερα από αυτά που προβλέπει ο προϋπολογισμός, καθώς μέρος αυτών εμφανίζεται ως μη φορολογικό έσοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή τα έσοδα από τους άμεσους φόρους και τους έμμεσους φόρους με βάση επεξεργασία του Taxheaven έχουν ως εξής:

Άμεσοι φόροι – Από την άμεση φορολογία εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν 20.711 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 683 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις στον Προϋπολογισμό 2016.

Έμμεσοι φόροι – Από τους έμμεσους φόρους αναμένεται να εισπραχθούν 25.108 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 370 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του 2016.

Το σύνολο των φόρων που αναμένεται να εισπραχθεί το 2017 είναι το υψηλότερο από το 2007 μέχρι σήμερα, ως ποσό αλλά και ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π.

Τα έσοδα από άμεσους φόρους είναι τα υψηλότερα από το 2007 εάν εξαιρέσουμε το έτος 2016. Η διαφορά μεταξύ 2016 και 2017 οφείλεται κυρίως λόγο της αύξησης της προκαταβολής των επιχειρήσεων το 2016.

esoda

Στην πραγματικότητα τα φορολογικά έσοδα είναι περισσότερα από αυτά που προβλέπει ο προϋπολογισμός, καθώς μέρος αυτών εμφανίζεται στους πίνακες ως μη φορολογικό έσοδο.

aep

Μη φορολογικά έσοδα

Τα μη φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 4.258 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 918 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως: (α) στο αυξημένο, κατά 325 εκατ. ευρώ, ποσό από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος, (β) σε λοιπές παρεμβάσεις, όπως η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου επί των μεικτών κερδών από τα τυχερά παίγνια και (γ) στην είσπραξη φόρων με ταυτότητα οφειλής, μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, ορισμένες κατηγορίες φορολογικών εσόδων καταχωρούνται προσωρινά σε μη φορολογικό κωδικό εσόδου και στη συνέχεια, μετά από έλεγχο των Δ.Ο.Υ., καταχωρούνται στις κατηγορίες εσόδων που αντιστοιχούν, εμφανιζόμενες παράλληλα και ως επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων.

foroi

 ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr

loading...