Δήμος Ηρακλείου: 14 θέσεις εργασίας

742622-189eb12f39ddb212a45fd243c490d215_xl.jpg

05-11-2016 4:56

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δεκατεσσάρων (14) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ, που εδρεύει στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου Κρήτης.

Αναλυτικότερα αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Εφαρμογή προγραμμάτων άθλησης και λειτουργία αθλητικών χώρων άσκησης» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα του πίνακα ΠΙΝΑΚΑ Β της προκήρυξης:

Capture

www.dikaiologitika.grΠΗΓΗ : Newsbomb.gr