ΟΑΕΔ: Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις μέσω του νόμου 2643

743582-oaed.jpg

07-11-2016 23:18

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά την τελευταία προκήρυξη θέσεων εργασίας με βάση το συγκεκριμένο νόμο, που έγινε το Δεκέμβριο του 2014.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 2643/1998 καλύπτει πολύτεκνους, τρίτεκνους και τέκνα αυτών, άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, όσους έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση και τέκνα τους, ανάπηροι και τραυματίες πολέμου κ.λ.π προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΑΕΔ:

«Ειδικότερα συντάχθηκαν, με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά:

α)  Οι  πρώτοι  πίνακες  μοριοδότησης  κατά  κατηγορία  προστασίας  και εκπαίδευσης.

β) Οι πρώτοι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αναλυτικά για κάθε θέση.

γ) Οι πίνακες αιτούντων με απορριφθείσες αιτήσεις.

Οι  παραπάνω πίνακες θα αναρτηθούν τη ∆ευτέρα 7 Νοεμβρίου  2016, στα καταστήματα των αρμόδιων Υπηρεσιών για τον Ν.2643/1998, καθώς και στην ιστοσελίδα του Oργανισμού (www.oaed.gr).

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις), στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ στις οποίες έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους, εντός του χρονικού διαστήματος από  8/11/2016  έως  17/11/2016. Για το παραδεκτό της υποβολής αιτήσεως θεραπείας κατατίθεται μαζί με την αίτηση θεραπείας παράβολο υπέρ του ∆ημοσίου ίσο με 10 ευρώ. Οι τελικοί πίνακες θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων θεραπείας».

Δείτε εδώ τους προσωρινούς πίνακες με τις προσλήψειςΠΗΓΗ : Newsbomb.gr