«Σφαγή»! Δείτε τι ζητούν οι Θεσμοί για τα εργασιακά

741277-ergasi.jpg

31-10-2016 20:20

Το σύστημα απασχόλησης που ισχύει στη Δανία με το απορρυθμισμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης, ζητούν οι θεσμοί όπως αποκαλύπτει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. 

Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ΓΠΚΒ οι θεσμοί προσανατολίζονται στο πρότυπο ευελιξίας με ασφάλεια, που εφαρμόζεται στην Δανία. Τα κύρια χαρακτηριστικά του δανικού μοντέλου είναι το απορρυθμισμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, η δια βίου μάθηση και ο κοινωνικός διάλογος. Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο επιτρέπει την αριθμητική,  λειτουργική ευελιξία αλλά και την ευελιξία των μισθών με την ταυτόχρονη παροχή κοινωνικών επιδομάτων. Η κινητικότητα της εργασίας είναι το κύριο συστατικό του μοντέλου αυτού.

Επιπλέον η έκθεση των θεσμών προς την κυβέρνηση μετά την πρώτη αξιολόγηση για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, αναφέρεται στα εξής ζητήματα: 

– Οι θεσμοί υποστηρίζουν την επέκταση του πεδίου των επιχειρησιακών συμβάσεων (μισθοί και απασχόληση) διότι βοηθούν τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε περιόδους οικονομικής δυσχέρειας ή προσαρμογής. 

– Ως προς τις ομαδικές απολύσεις οι θεσμοί κρίνουν απαραίτητη την κατάργηση των περιορισμών και την αύξηση του ποσοστού του ορίου των απολύσεων από 5% σε 10%.

– Για το συνδικαλιστικό νόμο, οι θεσμοί υποστηρίζουν ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγέ στη δομή και την οργάνωση των συνδικάτων, στην εξασφάλιση της εκπροσώπησης όλων των εργαζομένων, καθώς και την εφαρμογή της «ανταπεργίας» («lockout»). 

Πρακτικά, αν και από το μέρος των θεσμών υπάρχει η ισχυρισμός ότι οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν τελικά στην ευελιξία των επιχειρήσεων και τελικά στη διάσωση θέσεων εργασίας – αναφέρονται μάλιστα ως χαρακτηριστικές περιπτώσεις η Ηλεκτρονική, η Sprider και η Softex –, για την κυβέρνηση και κυρίως για μεγάλο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται για προτάσεις που εξαιρετικά δύσκολα θα γίνουν δεκτές. Υπό αυτό το πρίσμα είναι απορίας άξιο πως θα μπορέσουν οι δύο πλευρές να φτάσουν σε κάποιου είδους συμφωνία.    
 ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr